Het cliëntprofiel voor deeltijdbehandeling – Uniek bestaat uit een cliëntengroep met een breed scala aan problematiek. Over het algemeen kan gesteld worden dat cliënten langdurig in zorg zijn en vaak al meerdere behandeltrajecten hebben doorlopen. Intensief inzicht gevende behandeling is contra-geïndiceerd, omdat cliënten hiervan niet afdoende kunnen profiteren of kunnen ontregelen.
Tegelijkertijd kunnen deze cliënten wel met een steunende structureerde behandeling of curatieve behandeling stappen in herstel zetten, mits de mate van ontregeling laag is.
Deze doelgroep heeft vaak baat bij meerdere behandelonderdelen in de week, omdat dit steun en structuur voor de cliënt biedt. Cliënten dienen wel hun hulpvraag enigszins kunnen uitstellen.
Een mogelijke optie is om naast de deeltijdbehandeling te werken, vrijwilligerswerk te doen of dagbesteding te organiseren via Stichting Werkvisie.