Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

 • Stoornis in alcoholgebruik (licht, matig)
 • Alcoholintoxicatie
 • Alcoholontrekkingssyndroom
 • Andere stoornissen door alcohol
 • Ongespecificeerde alcoholgerelateerde stoornis
 • Stoornis in cannabisgebruik
 • Cannabisintoxicatie
 • Cannabisontrekkingssyndroom
 • Andere stoornissen door cannabis
 • Ongespecificeerde cannabisgerelateerde stoornis
  Stoornis in tabakgebruik
 • Tabaksontrekkingssyndroom
 • Andere stoornissen door tabak
 • Ongespecificeerde tabaksgerelateerde stoornis
 • Ongespecificeerde stoornis gerelateerd aan een ander (of onbekend) middel
 • Gokstoornis

Exclusiecriteria  (licht, matig, ernstig) 

 • Stoornis in alcoholgebruik (ernstig)
 • Stoornis in het gebruik van hallucinogeen
 • Stoornis in het gebruik van opioïde
 • Stoornis in het gebruik van opioïde – GHB
 • Stoornis in het gebruik van methadon
 • Stoornis in het gebruik van een stimulantium
 • Intoxicatie door een stimulantium
 • Ontrekkingssyndroom van een stimulantium
 • Andere stoornissen door een stimulantium
 • Ongespecificeerde stimulantiumgerelateerde stoornis