• Verstandelijke beperking met matig of ernstig disfunctioneren in een of meerdere domeinen
  • Hoog risico op psychotische ontregeling bij oplopende stress
  • Hoog risico op agressieve (waaronder suïcidale) acting-out bij oplopende stress
  • Suïcide risico > matig
  • Automutilatierisico > hoog
  • Cliënten die niet aanspreekbaar zijn op regels, eigen gedrag en/of misbruik maken van medegasten.
  • GHB afhankelijkheid, korter dan 6 maanden geleden.
  • Geen uitstelmogelijkheden hebben van hulpvragen
  • Beschikken over onvoldoende impulscontrole.
  • Onvoldoende motivatie of samenwerking met het behandelteam voor veranderen van gedrag met betrekking tot middelengebruik of interpersoonlijk functioneren
  • Cliënten die niet in staat zijn om abstinent deel te nemen aan de behandelonderdelen. Cliënten die Deeltijdbehandeling met Wonen doen, dienen (met ondersteuning) abstinent te kunnen blijven.