Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

  • Specifieke fobie
  • Sociale angstsstoornis
  • Paniekstoornis
  • Agorafobie
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Angststoornis door een middel/ medicatie
  • Andere gespecificeerde angststoornis

 

Exclusiecriteria  (licht, matig, ernstig) 

  • Separatieangststoornis