Voor de Deeltijdbehandeling – Uniek  bestaat een modulair behandelaanbod, waarbij de regiebehandelaar in samenwerking met de cliënt, passend bij de hulpvraag en problematiek/ diagnostiek van de cliënt een behandelplan opstelt met verschillende groepsgewijze en individuele modules.