Bij de deeltijdbehandeling van De Hoop ggz ontvang je een intensieve behandeling voor je (complexe) persoonlijkheidsproblematiek (met of zonder verslaving). Deze behandeling volg je in deeltijd. Elke maandag, dinsdag en donderdag volg je diverse (groeps)therapieën die je inzicht geven in je problematiek en je helpen om weer zelfregie en zingeving te krijgen. Deze behandeling vindt plaats op Dorp De Hoop in Dordrecht.

Deeltijdbehandeling: voor persoonlijkheidsproblematiek en unieke zorgvragen

In de deeltijdbehandeling kunnen we je helpen wanneer je een persoonlijkheidsstoornis hebt, maar ook wanneer je net buiten dat bootje valt. Als je bijvoorbeeld al een lang zorgtraject achter de rug hebt, meerdere behandeltrajecten hebt doorlopen of niet past in één diagnose. Dat noemen we onze Deeltijdbehandeling Uniek.

Deeltijdbehandeling Uniek

Geen mens is het zelfde.  
Elk mens heeft zijn eigen verhaal, ervaringen, gaven, beperkingen, uitdagingen en kwaliteiten.
Elk mens is Gods originele creatie.
Elk mens is uniek!

Vanuit deze visie biedt de Deeltijdbehandeling – Uniek een behandelprogramma ‘op maat’ aan. Dit is een unieke samenstelling van verschillende behandelonderdelen, waarmee we zoveel mogelijk willen aansluiten bij jouw mogelijkheden en hulpvraag. Samen met jou (en eventueel de verwijzer), brengen we in kaart welke stappen jij in je herstelproces wil zetten en welke behandeling jou hierbij het beste kan ondersteunen. De Deeltijdbehandeling – Uniek vindt plaats bij Dorp De Hoop in Dordrecht.

Lees meer over Deeltijdbehandeling Uniek

Deeltijdbehandeling persoonlijkheidsproblematiek

Geen mens is hetzelfde en ieder heeft een eigen persoonlijkheid. Onder een persoonlijkheid verstaan we de manier van denken, voelen en omgaan met anderen. Een persoonlijkheid wordt gevormd door verschillende factoren. Door aanleg en temperament, bijvoorbeeld. Maar ook door wat iemand meemaakt. Soms overheersen bepaalde trekken zo sterk, dat ze storend worden. Hierbij loopt iemand steeds tegen moeilijkheden aan. Wanneer dit leidt tot negatieve invloed op werk, gezin, school en sociale contacten, spreken we van een persoonlijkheidsstoornis. Bij de deeltijdbehandeling persoonlijkheidsproblematiek ontvang je een intensieve behandeling voor je (complexe) persoonlijkheidsproblematiek (met of zonder verslaving). Deze behandeling volg je in deeltijd bij Dorp De Hoop in Dordrecht.

Lees meer over deeltijdbehandeling Persoonlijkheidsproblematiek

Aanmelden 

Wil je je aanmelden voor Deeltijdbehandeling? Dan kun je contact opnemen met je huisarts. Die kan een verwijzing sturen naar De Hoop. Wij nemen vervolgens contact met je op voor een intakegesprek. Ben je al in behandeling bij De Hoop? Dan kun je de wens om de Deeltijdbehandeling te volgen bespreken met je regiebehandelaar.

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen over de deeltijdbehandeling? Dan kun je contact opnemen via info-deeltijdbehandeling@dehoop.org.