Dit deeltijdprogramma is tijdelijk stopgezet!

Bij de behandeling in deeltijd ontvang je een intensieve behandeling voor je (complexe) persoonlijkheidsproblematiek (met of zonder verslaving). Deze behandeling volg je in deeltijd. Elke maandag, dinsdag en donderdag volg je diverse (groeps)therapieën die je inzicht geven in je problematiek. Dit helpt je om je klachten te verminderen en je te ontwikkelen in zelfregie. Daarnaast helpen we je om zicht te krijgen op wat jij waardevol vindt in het leven en hoe je je leven hiernaar kunt inrichten. De behandeling vindt plaats bij Dorp De Hoop in Dordrecht.

Lees meer over persoonlijkheidsproblematiek

Werkwijze

Het behandelprogramma bestaat uit drie fasen:

  • een contracteerfase van 8 tot 12 weken;
  • een intensieve behandelfase van 6 maanden;
  • een autonomiefase van 9 maanden.

Tijdens de contracteerfase werken we samen aan het opstellen van een behandelplan met hoofdoelen en subdoelen. Ook bespreken we het betrekken van naastbetrokkenen in je behandeling. Daarnaast stellen we samen met jou een crisis-signaleringsplan en eventueel een terugvalpreventieplan op.

Tijdens de intensieve behandelfase start de daadwerkelijke deeltijdbehandeling. De behandeldagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. De behandeling bestaat uit een combinatie van verbale trainingen en therapieën (bijvoorbeeld een schema modi therapiegroep of een modi en emotie-regulatietraining) en niet-verbale therapieën (bijvoorbeeld dramatherapie of psychomotorische therapie) en verwerkingsmomenten (bijvoorbeeld schrijftherapie.) Tijdens de behandeling vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats, waarbij ook naastbetrokkenen kunnen worden uitgenodigd, als je dat wil.

Tijdens de autonomiefase werken we aan het zelfstandig functioneren. We oefenen met de aangeleerde vaardigheden in verschillende situaties buiten de vertrouwde setting van de Deeltijdbehandeling Persoonlijkheidsproblematiek. Dit doen we zodat je je verworven vaardigheden kunt gaan gebruiken in de maatschappij.

Ambulant of klinisch

Als het nodig is kan de Deeltijdbehandeling Persoonlijkheidsproblematiek gecombineerd worden met een klinische opname, bijvoorbeeld in combinatie met een korte detoxificatie wanneer er sprake is van verslaving. Maar de deeltijdbehandeling kan ook volledig ambulant plaatsvinden. De behandeling vindt plaats bij Dorp De Hoop in Dordrecht.

Aanmelden 

Wil je je aanmelden voor Deeltijdbehandeling? Dan kun je contact opnemen met je huisarts. Die kan een verwijzing sturen naar De Hoop. Wij nemen vervolgens contact met je op voor een intakegesprek. Ben je al in behandeling bij De Hoop? Dan kun je de wens om de Deeltijdbehandeling te volgen bespreken met je regiebehandelaar.

Deelname terwijl je niet in de omgeving van Dordrecht woont

De deeltijdbehandeling is ook te volgen voor mensen die niet in de omgeving van Dordrecht wonen. Het is wel belangrijk dat je in dat geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet in behandeling zijn bij een GGZ-organisatie in je eigen regio, die je kan bijstaan in crisissituaties. Bij deze GGZ-organisatie kan je tijdens de deeltijdbehandeling de frequentie van je behandelgesprekken verlagen. Voor ons is het belangrijk dat je bij hen een bekende bent en een zorgdossier hebt.
  • Je deelname aan de deeltijdbehandeling moet je kenbaar maken bij de GGZ-organisatie waar je behandeling volgt.
  • Ook je huisarts moet op de hoogte zijn van je deelname aan de deeltijdbehandeling. Ook weer om je zo goed te kunnen bijstaan in het geval van crisissituaties.

Bij de deeltijdbehandeling slaap je thuis. Als je ver buiten Dordrecht woont is het te overwegen te overnachten in de regio.

De aanmelding voor de deeltijd is tijdelijk stopgezet. Neem contact op met je huisarts die samen met jou en met ons kan bekijken wat voor vorm van behandeling het meest passend is.