HKZ logo
De Hoop helpt!
Homepage header 1 Header2 Header3 Header4

Privacy en proclaimer

Privacy
De Hoop gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgebonden gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of als u zich opgeeft voor een activiteit. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina's die onder http://www.dehoop.org/ zijn ondergebracht.

Gegevens over uw bezoek
De Hoop ggz plaatst cookies waardoor alleen informatie over uw verblijf op de site gemeten (en geanonimiseerd opgeslagen) wordt. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten. Zie voor meer informatie ‘Cookies op deze website’.

Proclaimer
De website www.dehoop.org is met zorg samengesteld en we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze site actueel en juist is. Toch is het mogelijk dat informatie op de site verouderd is en niet meer klopt. Wilt u, wanneer u dit merkt, dit melden via media@dehoop.org? We proberen dan zo snel mogelijk onze site aan te passen. Ook als er zich een technische storing voordoet op onze website, kunt u dat doorgeven via bovengenoemd e-mailadres.

We willen er voor de zekerheid even op wijzen dat de informatie op onze website niet ter vervanging is van een consult bij of behandeling door een arts of hulpverlener. Er kan ook geen diagnostische of therapeutische waarde aan worden ontleend.

Interviews
Interviews met cliënten van De Hoop, zoals deze op http://www.dehoop.org/ worden gepubliceerd, vormen de neerslag van een met hen gevoerd gesprek. De tekst van het artikel wordt altijd vóór publicatie door de geïnterviewde persoon geaccordeerd. De Hoop realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewde weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

Links
Op de website van De Hoop staan links naar externe websites. Vermelding van deze links betekent niet dat De Hoop per definitie achter alle doelstellingen en werkwijzen van deze organisaties staat.

Gebruik van teksten of foto's
Wilt u een tekst of foto van deze website gebruiken of vermenigvuldigen? Dit kan, mits De Hoop ggz (http://www.dehoop.org/) als bron én de datum waarop het bericht is overgenomen, vermeld wordt. Wilt u ons via een mailtje naar info@dehoop.org laten weten waar en wanneer het bericht geplaatst wordt?

Externe link
Wilt u op uw website of webpagina een link plaatsen naar http://www.dehoop.org/? Dat kan! Hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen.

Colofon
Deze website wordt bijgehouden door de afdeling Redactie van De Hoop ggz, e-mailadres: media@dehoop.org.

E-maildisclaimer
Een e-mailbericht van De Hoop ggz, inclusief de bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Bent u niet de beoogde ontvanger? Dan verzoekt De Hoop u vriendelijk dit aan ons door te geven. Ook stellen we het op prijs als u het bericht met eventuele bijlage(n) wilt verwijderen en uit uw systeem wilt wissen. We willen u vragen dit bericht niet openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of de inhoud te verstrekken aan derden.

Algemene voorwaarden
U kunt de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Stichting De Hoop lezen via onderstaande link.
Algemene voorwaarden

Wij zijn iedere werkdag open
van 8.30 - 17.00 uur.
Bel ons:
078-6111 111